Rybářství Tábor a.s.
Menu není funkční - více informací na webu Rybářství Třeboň a.s. Menu není funkční - více informací na webu Rybářství Třeboň a.s.

Informace o organizačních změnách

Na základě smlouvy o rozdělení odštěpením sloučením došlo ve smyslu obchodního zákoníku k rozdělení společnosti Rybářství Třeboň a.s., se sídlem Třeboň, Rybářská 801, IČ 46678191, odštěpením sloučením s nástupnickou společností Rybářství Tábor a.s., se sídlem Tábor, Zavadilská 2485, IČ 60826851, při kterém odštěpená část jmění rozdělované společnosti Rybářství Třeboň a.s. specifikovaná ve smlouvě o rozdělení odštěpením sloučením přešla na nástupnickou společnost.

Akcionáři Rybářství Třeboň a.s. a Rybářství Tábor a.s. rozhodli též o dalších souvisejících organizačních opatřeních, zejména pak o změně obchodní firmy Rybářství Třeboň a.s. na Rybářství Třeboň Hld. a.s., změně sídla Rybářství Tábor a.s. z Tábora do Třeboně a změně obchodní firmy Rybářství Tábor a.s. na Rybářství Třeboň a.s.

Všechny změny nabudou účinnosti 1.1.2007, takže od tohoto data budou existovat následující subjekty:

Rybářství Třeboň Hld. a.s., se sídlem Třeboň, Rybářská 801, IČ 46678191, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 500

Rybářství Třeboň a.s., se sídlem Třeboň, Rybářská 801, IČ 60826851, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 635